Læs om Jørn Martin Steenholds spilforskning på borneliv.dk

Når det kommer til børns udvikling og forståelse af verden, har det meget at gøre med leg, spil og samvær med andre. Hos borneliv.dk tages der et kig på forskning i børns udvikling og læring gennem leg. På siden er samlet Jørn Martin Steenholds spilforskning, der bl.a. ser på definition af spil.

Spillets udvikling afhænger af individerne

Spilforskning ser på spil som en øvelse i frivillige kontrolsystemer, hvor der er konkurrence mellem de deltagendes magt og kræfter. Dette er både begrænset og styret af regler med formålet om et ulige resultat. På borneliv.dk kan du få en bedre forståelse for spillets regler, der indeholder hovedkategorier. Det gælder konkurrenceleg, der omhandler styrkeleg. Der er også livsspil, hvilket er lege mellem mennesker, der omhandler afprøvning, bedrageri og belønning. Idræt er et legende spil, hvor der er flere fysiske virksomheder, attituder og adfærdsmønstre. Sport er en mere forfinet og professionel opøvelse af udøvernes psykiske og fysiske adfærd. Alle disse er vigtige, når der tages fat på spil, og hvordan de enkelte kan spille sammen med andre. En spillers individualitet har meget at sige, i forhold til hvordan de interagerer med andre spillere. Det siger en del om, hvordan spillet udvikler sig, og hvordan resultater bliver – alt efter de individuelle spillere.

Spilforskning ser på basiskategorierne i spil

Når man ser på spil, så er der fem forskellige basiskategorier, de opdeles i. Der færdighedsspil, intelligensspil, videns- og kundskabsspil, personlighedsudviklingsspil og holdningsspil. Det kan til tider være svært at inddele et spil i én basiskategori. Det kan skyldes, at der i nogle spil kan være elementer fra flere basiskategorier. Generelt er der tale om kategorier indenfor spil, der bedre kan forklare de forskellige elementer, der indgår i spillet. Det kan blandt andet handle om udvikling. Udvikling gennem spil tager udgangspunkt i viden og forståelse af den individuelle spiller; dette omfatter bl.a. færdigheder og personligheder. Der bliver også taget et kig på spildesign, der drejer sig om, hvordan et spil er designet eller opsat. Hvor mange er med i spillet? Hvordan udvikler spillet sig? Er der flere trin, der skal gennemgås? Er spilreglerne lette at forstå? Det er blot nogle af de spørgsmål, der kan stilles, når man ser på spil. Alt dette leder ind i en mere gennemgående analyse, der både tager fat i traditioner, rollespil og ideologisk mester. Borneliv.dk er helt klart rig på informationer, når det kommer til spilforskning.

Jørn Martin Steenhold har gjort sin forskning og research tilgængelig på borneliv.dk, for at skabe indsigt og dialog på basis af sin forskning i barndom og børneliv.