Hvad koster det årlige eftersyn af en luft til vand varmepumpe?

Luft til vand varmepumpen er på vej ind i de danske husstande med fuld fart. Man kan vælge mellem luft til vand varmepumper og jordvarmepumper, der fuldt ud kan erstatte et gas- eller oliefyr. Der findes også små luft-til-luft varmepumper, man typisk ser som rumopvarmere i sommerhuse.

Loven siger at alle luft til vand varmepumper med mere end 1 kilo kølemiddel skal efterses af en montør én gang årligt. Er der mere end 2,5 kilo kølemiddel i, skal eftersynet foretages af an autoriseret kølemontør. De fleste luft til vand varmepumper og jordvarmepumper har mellem 1 og 2,5 kilo kølemiddel påfyldt.

Hvorfor skal luft til vand varmepumpen kontrolleres?

Det kølemiddel der er påfyldt en  luft til vand varmepumpe er en såkaldt inaktiv gas, der har en meget kraftig miljøpåvirkning hvis den slipper ud i det fri. Vi kender det fra køleskabe, der benytter samme type kølemiddel. Der findes i dag såkaldte grønne kølemidler, der påvirker miljøet mindre. Men de skal stadigvæk være forseglet i luft til vand varmepumpen.

Hovedgrunden til det årlige eftersyn er at kontrollere, at kølekredsen på varmepumpen er tæt, så der ikke slipper kølemiddel ud – og at sikkerhedsudstyret for kølekredsen fungerer. Det er vigtigt for miljøet, og derfor er dette eftersyn lovpligtigt.

Hvad koster eftersyn af en luft til vand varmepumpe?

Hvis man googler ”Serviceeftersyn varmepumpe” finder man priser fra 850 til 2200 kr. for et årligt eftersyn. Prisforskellene dækker formodentlig over hvor grundigt man går til værks. Helt grundlæggende skal varmepumpen kontrolleres for tæthed, samt for at sikkerhedsudstyret fungerer. Det må man gå ud fra at alle leverer. Hertil kommer en række ydelser som sikrer driftsøkonomien og fanger fejlindstillinger. Et grundigt eftersyn der også kontrollerer driften og luft til vand varmepumpens tilstand tager mellem 1 og 2 timer, og inkluderer også en rensning af luft til vand varmepumpens udedel, der ofte bliver fyldt med blade og andet godt fra haven.

En serviceaftale kan måske betale sig

Et alternativ til at betale for serviceeftersyn fra gang til gang kan være at tegne en aftale med et servicefirma, som f.eks. OK eller Gastech-Energi. Sidstnævnte er de største på markedet for service, og tilbyder en årsaftale til knapt 2.300 kr, og den inkluderer både et årligt eftersyn og frie tilkald, hvis der opstår problemer i løbet af året. Dog er reservedele ikke med i prisen. Man kan benytte sig af dette så meget man vil uden det koster ekstra. Sammenlignet med prisen på et enkeltstående serviceeftersyn virker dette som et rigtigt godt tilbud. Hvis man yderligere har købt sin varmepumpe hos Gastech-Energi, kan man få en Total Tryghed Serviceaftale, der også inkluderer reservedele, for 3.200 kr om året.