Et energimærke indeholder oplysninger om en ejendoms energimæssige tilstand

Et energimærke er en rapport, der indeholder oplysninger om en ejendoms energimæssige tilstand. Energimærker har to formål: at synliggøre bygningens energiforbrug på grundlag af sammenlignelige parametre og at fungere som varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. Energimærket giver også forslag til forbedringer, der bør foretages ved renoveringer og ombygninger, og giver køberen et overblik over energiforbedringer, der er omkostningseffektive at gennemføre. Ved at gøre bygningers energiforbrug synligt kan køberne sammenligne ejendomme og træffe informerede beslutninger om, hvilke ejendomme der er mest effektive. Ved at gennemføre de foreslåede forbedringer kan man spare penge på el- og varmeregningen. Hvis du ønsker at vide mere angående energimærke hus, kan du altid besøge hjemmesiden og læse mere omkring de mange muligheder for dig.

Når en bygning sælges eller udlejes, er det obligatorisk at levere et energimærke

Når en bygning sælges eller udlejes, er det obligatorisk at levere et energimærke. Det giver køberen eller lejeren mulighed for at få et sammenligneligt billede af bygningens energiforbrug. Energimærket gælder for alle enfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og landbrugsbygninger, offentlige bygninger samt erhvervs- og servicebygninger. Pr. 1/9-2021 har Energistyrelsen indført nye rapporter for energimærket. Det nye mærke giver mere detaljerede oplysninger om bygningens energiforbrug. Du kan finde en forklaring på ændringerne og se et eksempel på de oplysninger, som det nye energimærke indeholder, på Energistyrelsens hjemmeside.

Der er nogle få undtagelser fra reglen om, at alle nye bygninger skal energimærkes

Der er nogle få undtagelser fra reglen om, at alle nye bygninger skal energimærkes. Så er der ikke krav om et energimærke. Men selv i disse tilfælde er det stadig tilrådeligt at få foretaget en energimæssig beregning, da det kan hjælpe dig med at spare penge på energiudgifterne på lang sigt. 1. Hvis bygningen skal anvendes i mindre end to år. Hvis bygningens samlede gulvareal er mindre end 50 m2. Hvis bygningen ikke er tilsluttet fjernvarme systemet og/eller ikke har et kølesystem. Hvis bygningen kun skal anvendes til landbrugsformål, f.eks. til opbevaring af landbrugsmaskiner eller dyr. Hvis bygningen er en fredet bygning, der ikke kan ændres uden tilladelse fra myndighederne. Hvis du har spørgsmål eller mangler andet information, kan du altid skrive dem en mail eller give dem et kald. Så vil de indenfor kort tid hjælpe dig og komme med et ordenligt svar så, du med ro i maven kan booke en tid hos dem.